31 Mart 2009 Salı

BİTKİ AYDINLATMASIYeşil alanların aydınlatmasında, estetik duygular ön plana çıkar. Aydınlatmanın güzellikleri öne çıkarmasının yanı sıra geceleri güvenliği de sağlaması için yeterli düzeyde olması gerekir.

Bitki aydınlatmasında alandaki her bitki aydınlatılmaz. Burada önemli olan aydınlatma ile, bazı dikkat çekici bitkiler üzerinde vurgulayıcı etki yaratmak ve geride kalanları ise daha karanlıkta bırakarak derinlik etkisi oluşturmaktır.
Aydınlatma yapılırken bitkiye verilecek ışık miktarı da önem taşır. Ön tarafta bulunan soliter nitelikte ve etkileyici özelliğe sahip bitki yüksek ışık kaynağı tarafından aydınlatılıp, gerisinde kalan bitki grupları ise daha az düzeyde ışık veren bir ışık kaynağı kullanılarak aydınlatılabilir. Aydınlatma aygıtının direkt olarak ağaç gövdesi üzerine yerleştirilmesi gövde üzerinde ışık lekelerinin oluşmasına ve üst tarafta bulunan dalların karanlıkta kalmasına neden olabilir. Bu nedenle hangi bitkinin aydınlatılacağının yanı sıra armatürün nereye yerleştirileceği de büyük önem taşır.

Kullanılan ışık kaynakları, bitkilerin yaprakları ile de uyumlu renklerde olmalıdır. Örneğin sarı ve yeşil yapraklı ağaçlar sarı rengini vurgulayacak şekilde aydınlatılabilir. Tabi armatür tipleri de çok önemlidir. Çalılar ve çiçek tarhları aydınlatılmasında projektörler yerine bitkisel formlu özel armatürler kullanılabilir.

Çim alanların aydınlatılmasında ise ışığın yalnızca bu alanlara yönlendirilmesi önemlidir. Çünkü ışık kaynağından yayılan ışınlar kamaşmaya yol açabilir. Eğer aydınlatılacak alan büyük bir çim alansa sadece alan kenarları ve alan içindeki yaya yolları aydınlatılmalıdır.

Sonuç olarak dikkatli aydınlatılmış bir yeşil alan geceleri hem güvenli olur hem de daha estetik görünmüş olur.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder